Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Toplanması ve işlenmesi büyük hayvanlar lenf düğümlerinden RNA analizi için
 
Click here for the English version

Toplanması ve işlenmesi büyük hayvanlar lenf düğümlerinden RNA analizi için: büyük hayvan türlerinin lenf nodu Transcriptomic çalışmalar için hazırlanıyor

Article doi: 10.3791/57195
May 19th, 2018

Summary May 19th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu iletişim kuralı kimliği ve lenf düğümlerinden hayvancılık ve yaban hayatının yaklaşımlar örnekleme, eksizyon adımlar dahil olmak üzere büyük hayvanlar dokulardan lenf nodu transcriptomic profilleme için RNA izolasyonu için yordamlar genel bakış sağlar sonrası koleksiyonu saklama ve işleme için RNA analizi için birden fazla hayvan ve dikkat edilmesi gereken noktalar artı temsilcisi sonuçları arasında tutarlılığı sağlamak için.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter