Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Experimentell undersökning av strukturen flöde över en deltavinge Via flöde visualiseringsmetoder
 
Click here for the English version

Experimentell undersökning av strukturen flöde över en deltavinge Via flöde visualiseringsmetoder

Article DOI: 10.3791/57244
April 23rd, 2018

Chapters

Summary April 23rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att observera ostadiga vortical flöden över en deltavinge med en modifierad rök flöde visualisering teknik och undersöka mekanismen som svarar för svängningarna av de ledande vortex uppdelning platserna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter