Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Svært effektiv Gene avbrudd i Murine og menneskelig blodkreft stamfar celler av CRISPR/Cas9
 
Click here for the English version

Svært effektiv Gene avbrudd i Murine og menneskelig blodkreft stamfar celler av CRISPR/Cas9

Article DOI: 10.3791/57278
April 10th, 2018

Chapters

Summary April 10th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En protokoll for rask CRISPR/Cas9-mediert genet avbrudd i musen og menneskelige primære blodkreft cellene er beskrevet i denne artikkelen. Cas9-sgRNA ribonucleoproteins blir introdusert via electroporation sgRNAs generert gjennom i vitro transkripsjon og kommersielle Cas9. Høy redigering effektivitet oppnås med begrenset tid og finansielle kostnader.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter