Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Emergency utløsing i robot kirurgi
 
Click here for the English version

Emergency utløsing i robot kirurgi: en simulering læreplan

Article doi: 10.3791/57286
May 20th, 2018

Summary May 20th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne treningen plattformen er utformet slik at robotic kirurger å utvikle ferdigheter nødvendig for å lede en interprofessional team i beredskap utløsing av robot-system. Opplæring omfatter bruken av teknologi og utstyr for å utføre en nødsituasjon utløsing, samt avgrensning av roller for et slikt scenario.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter