Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Införliva en endotelceller pärla groning Assay pericyter
 
Click here for the English version

Införliva en endotelceller pärla groning Assay pericyter

Article doi: 10.3791/57309
February 16th, 2018

Summary February 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenterar en roman i vitro pärla assay som mer modeller på lämpligt sätt processen för i vivo groning angiogenes genom att införliva pericyter. Denna ändring gör det möjligt för bead analysen till mer troget recapitulate heterotypic cellulära interaktioner mellan endotelceller och väggmålning celler som är kritiska för angiogenes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter