Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Implantation av Electrospun vaskulär grafter med optimerad struktur i en råtta modell
 
Click here for the English version

Implantation av Electrospun vaskulär grafter med optimerad struktur i en råtta modell

Article doi: 10.3791/57340
June 27th, 2018

Summary June 27th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en modifierad electrospinning metod för att fabricera PCL vaskulär grafter med tjocka fibrer och stora porer och beskriva ett protokoll för att utvärdera i vivo i en råtta modell av bukaorta ersättare.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter