Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering och kultur av primära epikardiell celler från mänskliga vuxen och fostrets hjärta exemplar
 
Click here for the English version

Isolering och kultur av primära epikardiell celler från mänskliga vuxen och fostrets hjärta exemplar

Article doi: 10.3791/57370
April 24th, 2018

Summary April 24th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Epicardium spelar en avgörande roll i utvecklingen och reparation av hjärtat genom att tillhandahålla celler och tillväxtfaktorer i hjärtinfarkt väggen. Här, beskriver vi en metod för att odla mänskliga primära epikardiell celler som möjliggör studie och jämförelse av deras utvecklings- och vuxen egenskaper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter