Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Snabb In Vivo bedömning av adjuvants cytotoxiska T-lymfocyter generations möjligheter för utveckling av vaccin
 
Click here for the English version

Snabb In Vivo bedömning av adjuvants cytotoxiska T-lymfocyter generations möjligheter för utveckling av vaccin

Article DOI: 10.3791/57401
June 19th, 2018

Chapters

Summary June 19th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar här en ansökan om en standardiserad immunologisk teknik (CFSE målat OT-jag spridning) avsedd att snabbt övervaka adjuvant-medierad cytotoxiska T-lymfocyter (CTL) generation invivo. Detta snabb uppskattning av CTL kapacitet är användbar för utveckling av profylaktiska vacciner mot intracellulära patogener samt terapeutiska cancervacciner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter