Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Samtidig transplantation av mänskliga äggstocksvävnad med bearbetade Endothelial celler
 

Samtidig transplantation av mänskliga äggstocksvävnad med bearbetade Endothelial celler: en Cell-baserad strategi kombinera accelererade Perfusion med direkta parakrin leverans

Article doi: 10.3791/57472
May 16th, 2018

Summary May 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För vissa patienter är det enda alternativet för fertilitet bevarande frysförvaring för äggstocksvävnad. Tyvärr undergräver försenad revaskularisering follikulära livskraft. Här presenterar vi ett protokoll för att co transplantera mänskliga äggstocksvävnad med endotelceller för utnyttjande som cell-baserad strategi kombinerar accelererade perfusion med en direkt parakrin leverans av bioaktiva molekyler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter