Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Effekten av laddning och urladdning litium järn fosfat-grafit celler vid olika temperaturer på nedbrytning
 
Click here for the English version

Effekten av laddning och urladdning litium järn fosfat-grafit celler vid olika temperaturer på nedbrytning

Article DOI: 10.3791/57501
July 18th, 2018

Chapters

Summary July 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel beskriver effekten av olika fyllning/avtappning temperaturer på nedbrytningen av litium järn fosfat-grafit påsen celler, syftar till att simulera nära verkliga scenarier. Totalt undersöks 10 kombinationer av temperatur i intervallet -20 till 30 ° C för att analysera effekterna av temperaturen på nedbrytning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter