Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Antimikrobiella peptider produceras av selektionstryck införlivandet av icke-kanoniska aminosyror
 

Antimikrobiella peptider produceras av selektionstryck införlivandet av icke-kanoniska aminosyror

Article doi: 10.3791/57551
May 4th, 2018 Usage Statistics

Summary May 4th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras i protokollet den Escherichia coli-baserat selektionstryck införlivandet av icke-kanoniska aminosyror (ncAAs) i Lactococcus antimikrobiell peptid nisin. Dess egenskaper kan ändras under rekombinant uttryck via substitution med önskad ncAAs i definierade tillväxt medier. Förändringar i bioaktivitet mappas av tillväxt hämning analyser och fluorescensmikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter