Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

I Vivo Elektrofysiologiske måling av sammensatte muskel handling potensial fra Forelimbs i musen modeller av Motor Neuron degenerasjon
 
Click here for the English version

I Vivo Elektrofysiologiske måling av sammensatte muskel handling potensial fra Forelimbs i musen modeller av Motor Neuron degenerasjon

Article DOI: 10.3791/57741
June 15th, 2018

Chapters

Summary June 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Måling av nerve ledning er en nyttig verktøyet å vurdere musen modeller av neurodegeneration men det er ofte bare brukt for å stimulere sciatic nerve i hindlimbs. Her beskriver vi en teknikk for å måle sammensatte muskel handling potensial (CMAP) i vivo i musen forlemen muskler innerveres av plexus brachialis.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter