Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Spåra genuttryck genom påvisande av β-galaktosidas aktivitet i hela musembryon
 
Click here for the English version

Spåra genuttryck genom påvisande av β-galaktosidas aktivitet i hela musembryon

Article doi: 10.3791/57785
June 26th, 2018

Summary June 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi standardprotokollet för detektion av β-galaktosidas aktivitet i tidig hela musembryon och metoden för paraffin snittning och counterstaining. Detta är en enkel och snabb procedur för att övervaka genuttryck under utveckling som kan också tillämpas på vävnadssnitt, organ eller odlade celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter