Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolasjon, utvidelse og Adipogenic induksjon av CD34 + CD31 + endotelceller fra menneskelig Omental og underhud fettvev
 
Click here for the English version

Isolasjon, utvidelse og Adipogenic induksjon av CD34 + CD31 + endotelceller fra menneskelig Omental og underhud fettvev

Article doi: 10.3791/57804
July 17th, 2018

Summary July 17th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Differensiering av hvitt og beige adipocytter fra fettvev vaskulær progenitors bærer metabolske forbedringspotensial i fedme. Vi beskriver protokoller for en CD34 + CD31 + endothelial celle isolasjon fra menneskelige fat og en senere i vitro ekspansjon og differensiering i hvitt og beige adipocytter. Flere nedstrøms programmer diskuteres.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter