Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Skalbara Kvantintegrerade kretsar på supraledande tvådimensionell elektron gas plattform
 

Skalbara Kvantintegrerade kretsar på supraledande tvådimensionell elektron gas plattform

Article doi: 10.3791/57818
August 2nd, 2019

Summary August 2nd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kvantintegrerade kretsar (QICs) bestående av array av planar och ballistiska Josephson korsningar (JJs) baserat på i0,75ga0,25som tvådimensionell ELEKTRON gas (2deg) demonstreras. Två olika metoder för tillverkning av den tvådimensionella (2D) JJs och QICs diskuteras följt av demonstration av kvantmekaniska transport mätningar i sub-Kelvin temperaturer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter