Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Generation och kontroll av Electrohydrodynamic flödar i vattenhaltig elektrolyt lösningar
 
Click here for the English version

Generation och kontroll av Electrohydrodynamic flödar i vattenhaltig elektrolyt lösningar

Article DOI: 10.3791/57820
September 7th, 2018

Chapters

Summary September 7th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rättelse av ion transport vägar är en effektiv metod att generera en-directional ion-släpade electrohydrodynamic flöden. Genom att ange ett jonbyte membran i en flöde kanal, ett elektriskt polariserade villkor genereras och orsakar en vätskeflödet köras när ett elektriskt fält appliceras externt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter