Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Gnager opptreden for å vurdere funksjonelle underskudd skyldes Microelectrode implantasjon i rotte motorisk Cortex
 
Click here for the English version

Gnager opptreden for å vurdere funksjonelle underskudd skyldes Microelectrode implantasjon i rotte motorisk Cortex

Article doi: 10.3791/57829
August 18th, 2018

Summary August 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har vist at en microelectrode implantasjon i motorisk cortex rotter fører til umiddelbar og varig motor underskudd. Metoder foreslått her disposisjon en microelectrode implantasjon kirurgi og tre gnager atferdsmessige oppgaver å belyse mulige endringer i den fin eller grov motoriske funksjonen på grunn av implantasjon forårsaket skade motorisk cortex.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter