Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bestämning av plasmamembranet partitionering för perifert-associerade proteiner
 

Bestämning av plasmamembranet partitionering för perifert-associerade proteiner

Article doi: 10.3791/57837
June 15th, 2018

Summary June 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utföra en kvantitativ analys av plasmamembran föreningen för fluorescently-taggade perifert-associerade protein. Metoden är baserad på computational nedbrytning av membran och cytoplasmiska komponent signal som observerats i celler märkta med plasmamembranet fluorescerande markör.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter