Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In Vitro Stell av enslig bier
 
Click here for the English version

In Vitro Stell av enslig bier: et verktøy for å vurdere larver risikofaktorer

Article DOI: 10.3791/57876
July 16th, 2018

Chapters

Summary July 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Soppdreper sprayer på blomstrende planter kan utsette ensom bier til høye konsentrasjoner av pollen-borne soppdreper rester. Bruke laboratorie-baserte eksperimenter i vitro-reared bee larvene, denne studien undersøker de interaktive effektene av forbruker soppdreper-behandlet pollen avledet fra verten og ikke-vert.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter