Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In Vitro Uppfödning av solitära bin
 
Click here for the English version

In Vitro Uppfödning av solitära bin: ett verktyg för att bedöma Larval riskfaktorer

Article DOI: 10.3791/57876
July 16th, 2018

Chapters

Summary July 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fungicid sprayer på blommande växter kan utsätta solitära bin för höga halter av pollen-burna fungicid rester. Med hjälp av laboratoriebaserade experiment med in vitro--uppfödda bee larver, denna studie undersöker de interaktiva effekterna av att konsumera fungicid-behandlade pollen från växter som värd och icke-värd.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter