Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Disseksjon Enhancer funksjon med Multiplex CRISPR-baserte Enhancer forstyrrelser i linjer
 

Disseksjon Enhancer funksjon med Multiplex CRISPR-baserte Enhancer forstyrrelser i linjer

Article doi: 10.3791/57883
June 2nd, 2018

Summary June 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver fremgangsmåten for å utforme og utføre multiplex målretting av enhancers med deaktivering fusion protein SID4X-dCas9-KRAB, også kjent som forsterker interferens (Enhancer-i). Dette aktiverer identifisering av enhancers som regulerer genuttrykk og forenkler Disseksjon av relasjoner mellom enhancers regulere et felles mål-gen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter