Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En roman enda animaliska motorisk funktion spårningssystem med enkla, lättillgängliga programvara
 
Click here for the English version

En roman enda animaliska motorisk funktion spårningssystem med enkla, lättillgängliga programvara

Article doi: 10.3791/57917
August 31st, 2018

Summary August 31st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den aktuella studien syftade till att automatisera kvantifiering av motoriska brister hos råttor. Den inledande utvärderingsmodellen bedömer motor förlust till följd av en intracortical mikroelektrod implantation i motor cortex. Vi rapporterar om utveckling och användning av en algoritm för spårning som använder lätt att anpassa, enkel och lättillgänglig kodning programvara.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter