Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Intraoperativ neurala övervakning av sköldkörteln kirurgi i svin modell
 
Click here for the English version

Intraoperativ neurala övervakning av sköldkörteln kirurgi i svin modell

Article DOI: 10.3791/57919
February 11th, 2019

Chapters

Summary February 11th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie syftar till att utveckla ett standardprotokoll för intraoperativ neurala övervakning av sköldkörteln kirurgi i svin modell. Här presenterar vi ett protokoll för att demonstrera narkos, att jämföra olika typer av elektroder och utreda den normala och skadade återkommande larynx nerver elektrofysiologiska egenskaper.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter