Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bukspottskörteln Islet inbäddning för Paraffin avsnitt
 
Click here for the English version

Bukspottskörteln Islet inbäddning för Paraffin avsnitt

Article DOI: 10.3791/57931
June 29th, 2018

Chapters

Summary June 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ex vivo bukspottskörteln holme studier är viktiga för diabetesforskning. Befintliga tekniker för att studera odlade holmar i deras infödda 3-dimensionell arkitektur är tidskrävande, ineffektiv och används sällan. Detta arbete beskriver en ny, enkel och effektiv metod för att skapa högkvalitativa paraffin avsnitt av hela odlade holmar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter