Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Konstruktion och drift av ett ljus-driven guld Nanorod roterande Motor
 
Click here for the English version

Konstruktion och drift av ett ljus-driven guld Nanorod roterande Motor

Article DOI: 10.3791/57947
June 30th, 2018

Chapters

Summary June 30th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Plasmoniska guld nanorör kan vara instängd i vätskor och roteras kHz frekvenser använder cirkulärt-polariserade optisk pincett. Att införa verktyg för Brownian dynamics analys och ljus scatteringspectroscopy leder till ett kraftfullt system för forskning och tillämpning inom många områden av vetenskap.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter