Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Analysera Protein arkitekturer och Protein-Ligand komplex av integrativ strukturella masspektrometri
 
Click here for the English version

Analysera Protein arkitekturer och Protein-Ligand komplex av integrativ strukturella masspektrometri

Article doi: 10.3791/57966
October 15th, 2018

Summary October 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Masspektrometri (MS) har vuxit fram som ett viktigt verktyg för utredningen av struktur och dynamik av makromolekylära församlingar. Här, integrera vi MS-baserade metoder för att förhöra protein komplex bildandet och ligand bindande.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter