Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Provtagning, sortering och karaktärisera mikroplast i akvatiska miljöer med högt svävande Sediment laster och stora flytande skräp
 
Click here for the English version

Provtagning, sortering och karaktärisera mikroplast i akvatiska miljöer med högt svävande Sediment laster och stora flytande skräp

Article DOI: 10.3791/57969
July 28th, 2018

Chapters

Summary July 28th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De flesta mikroplast forskning hittills har inträffat i Marina system där Suspenderade fasta nivåer är relativt låga. Nu skiftar fokus till sötvattensystem, som kan innehålla höga sediment laster och flytande skräp. Detta protokoll adresser insamling och analys av mikroplast prover från vattenmiljöer som innehåller hög hängande fast laster.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter