Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Samtidig mätning av turbulens och partikel kinematik använder Flow Imaging tekniker
 
Click here for the English version

Samtidig mätning av turbulens och partikel kinematik använder Flow Imaging tekniker

Article DOI: 10.3791/58036-v
March 12th, 2019

Chapters

Summary March 12th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den teknik som beskrivs häri erbjuder en låg kostnad och relativt enkel metod för att samtidigt mäta partikel kinematik och turbulens i flöden med låga partikel koncentrationer. Turbulensen mäts med particle image velocimetry (PIV) och partikel kinematik beräknas från bilder tagna med en höghastighetskamera i en överlappande field-of-view.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter