Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Med ögonrörelser registreras i den visuella värld paradigmen att utforska Online bearbetning av talat språk
 
Click here for the English version

Med ögonrörelser registreras i den visuella värld paradigmen att utforska Online bearbetning av talat språk

Article DOI: 10.3791/58086
October 13th, 2018

Chapters

Summary October 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den visuella värld paradigmen övervakar deltagarnas ögonrörelser i arbetsytan visuella som de lyssnar på eller talar ett talat språk. Detta paradigm kan användas för att undersöka online bearbetning av en mängd Psykolingvistiska frågor, inklusive semantiskt komplexa uttalanden, såsom Disjunktiv uttalanden.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter