Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.

Med ögonrörelser registreras i den visuella värld paradigmen att utforska Online bearbetning av talat språk
 
Click here for the English version

Med ögonrörelser registreras i den visuella värld paradigmen att utforska Online bearbetning av talat språk

Article DOI: 10.3791/58086 09:27 min October 13th, 2018
October 13th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den visuella värld paradigmen övervakar deltagarnas ögonrörelser i arbetsytan visuella som de lyssnar på eller talar ett talat språk. Detta paradigm kan användas för att undersöka online bearbetning av en mängd Psykolingvistiska frågor, inklusive semantiskt komplexa uttalanden, såsom Disjunktiv uttalanden.

Transcript

Tags

Beteende fråga 140 Eye tracking teknik visuella världen paradigm talspråket online bearbetning komplexa uttalande generaliserade linjära blandade modellen binomialfördelningen familywise fel Bonferroni justering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter