Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tredimensionella utskrift av en komplex aorta anomali
 
Click here for the English version

Tredimensionella utskrift av en komplex aorta anomali

Article doi: 10.3791/58175
November 1st, 2018

Summary November 1st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att använda tre dimensionell tryckta modeller för preoperativ planering och intraoperativ omorganisation av komplicerade vaskulär platser vid hantering av en medfödd anomali i aorta.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter