Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Oförutsägbara kronisk Mild Stress protokollet för att inducera likgiltighet hos möss
 
Click here for the English version

Oförutsägbara kronisk Mild Stress protokollet för att inducera likgiltighet hos möss

Article doi: 10.3791/58184
October 24th, 2018

Summary October 24th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi protokollet oförutsägbara kronisk mild stress hos möss. Detta protokoll inducerar en långsiktig depressiva-liknande fenotyp och gör det möjligt för att bedöma effekten av förmodad antidepressiva för att vända de beteendemässiga och neuromolecular depressiv-liknande underskotten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter