Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Digital Polymerase kjedereaksjon analysen for den genetisk variasjonen i en sporadisk familiær adenomatøse polypose pasient i Chip-i-en-t-format
 
Click here for the English version

Digital Polymerase kjedereaksjon analysen for den genetisk variasjonen i en sporadisk familiær adenomatøse polypose pasient i Chip-i-en-t-format

Article doi: 10.3791/58199
August 20th, 2018

Summary August 20th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Digital polymerasekjedereaksjons (PCR) er et nyttig verktøy for høy følsomhet påvisning av single nukleotid varianter og DNA kopi nummer varianter. Her viser vi nøkkelfaktorer for å måle sjeldne varianter i det menneskelige genomet digital PCR med chip-i-en-t-format.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter