Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Digitala polymeras Chain Reaction Assay för den genetiska variationen i en sporadisk familjär adenomatös polypos Patient med formatet Chip-i-ett-rör
 
Click here for the English version

Digitala polymeras Chain Reaction Assay för den genetiska variationen i en sporadisk familjär adenomatös polypos Patient med formatet Chip-i-ett-rör

Article doi: 10.3791/58199
August 20th, 2018

Summary August 20th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Digitala polymeraskedjereaktion (PCR) är ett användbart verktyg för hög känslighet detektion av enda nukleotid varianter och DNA kopia antalet varianter. Här visar vi viktiga överväganden för att mäta sällsynta varianter i det mänskliga genomet med digital PCR med formatet chip-i-ett-rör.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter