Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Kontinuerlig Theta Burst stimulering av bakre mediala främre hjärnbarken att experimentellt minska ideologiska hotet Svaren
 
Click here for the English version

Kontinuerlig Theta Burst stimulering av bakre mediala främre hjärnbarken att experimentellt minska ideologiska hotet Svaren

Article DOI: 10.3791/58204
September 28th, 2018

Chapters

Summary September 28th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hot framkalla tillförlitligt förändringar i hög nivå ideologiska investeringar, men lite arbete hittills har utforskat de neurala mekanismerna bakom dessa dynamiker. Detta dokument beskriver hur kontinuerlig theta burst transkraniell magnetisk stimulering kan användas för att testa bidrag bakre mediala främre hjärnbarken (eller andra regioner) till hot-relaterade ideologiska förskjutningar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter