Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

In Vivo spårning av tymocyter i främre kammaren i ögat av laserscanning mikroskopi i realtid
 

In Vivo spårning av tymocyter i främre kammaren i ögat av laserscanning mikroskopi i realtid

Article doi: 10.3791/58236
October 2nd, 2018

Summary October 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med protokollet är att Visa längsgående intravital realtidsspårning av tymocyter av laserscanning mikroskopi i thymic implantat i främre ögonkammaren på möss. Insyn i hornhinnan och vaskularisering av graften tillåter kontinuerligt inspelning progenitor cell rekrytering och mogna T-cell avstigning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter