Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Anaerob Protein rening och kinetiska analys via syre elektrod för att studera DesB dioxygenas aktivitet och hämning
 
Click here for the English version

Anaerob Protein rening och kinetiska analys via syre elektrod för att studera DesB dioxygenas aktivitet och hämning

Article DOI: 10.3791/58307
October 3rd, 2018

Chapters

Summary October 3rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för anaerob protein rening, anaerob proteinkoncentration och efterföljande kinetiska karakterisering använder ett syre elektrod system. Metoden illustreras med hjälp av enzymet DesB, en dioxygenas enzym som är mer stabil och aktiv när renat och lagras i en syrefri miljö.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter