Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Virtual Reality eksperimenter med fysiologiske tiltak
 
Click here for the English version

Virtual Reality eksperimenter med fysiologiske tiltak

Article doi: 10.3791/58318
August 29th, 2018

Summary August 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Virtual reality (VR) eksperimenter kan være vanskelig å iverksette og krever nitid planlegging. Denne protokollen beskriver en metode for design og implementering av VR eksperimenter som henter fysiologiske data fra menneskelige deltakere. Eksperimenter i virtuelle miljøer (EVE) rammeverk er ansatt for å akselerere denne prosessen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter