Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering av primära mus hepatocyter för begynnande proteinsyntes analys av icke-radioaktiva L-azidohomoalanine märkning metoden
 
Click here for the English version

Isolering av primära mus hepatocyter för begynnande proteinsyntes analys av icke-radioaktiva L-azidohomoalanine märkning metoden

Article DOI: 10.3791/58323
October 23rd, 2018

Chapters

Summary October 23rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för isolering av sunda och funktionella primära mus hepatocyter. Instruktioner för att upptäcka nedsatt begynnande proteinsyntesen av icke-radioaktiv märkning substrat tillhandahölls för att förstå mekanismerna bakom proteinsyntesen i samband med energiomsättning homeostas i levern.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter