Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Individuelle dyrking av Tigriopus raudåte og kvantitativ analyse av sin kompis vokter atferd
 
Click here for the English version

Individuelle dyrking av Tigriopus raudåte og kvantitativ analyse av sin kompis vokter atferd

Article doi: 10.3791/58378
September 26th, 2018

Summary September 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kompis vokter atferd spiller en viktig rolle i reproduksjon av fjæra Raudåta av slekten Tigriopus. Metoder for å studere dette har imidlertid ikke blitt beskrevet. Her beskriver vi metoder for: 1) individuell kultur jomfru Tigriopus dyr og 2) kvantitativ analyse av sin kompis vokter atferd.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter