Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Användning av förmonterade plast mikroflödessystem chip för Compartmentalizing primära murina nervceller
 
Click here for the English version

Användning av förmonterade plast mikroflödessystem chip för Compartmentalizing primära murina nervceller

Article DOI: 10.3791/58421
November 2nd, 2018

Chapters

Summary November 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver användningen av plast marker till kultur och kategoriserar primära murina nervceller. Dessa marker är förmonterade, användarvänlig och kompatibel med hög upplösning, levande, och fluorescens imaging. Det här protokollet beskriver hur plåt råtta Hippocampus nervceller inom dessa marker och utföra fluidic isolering, axotomy och immunfärgning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter