Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Omvänd Transkription-Loop-medierad isotermiska amplifiering (RT-lampa) analys för Zika Virus och städning gener i urin, Serum och Mosquito Samples
 

Omvänd Transkription-Loop-medierad isotermiska amplifiering (RT-lampa) analys för Zika Virus och städning gener i urin, Serum och Mosquito Samples

Article doi: 10.3791/58436
September 14th, 2018 Usage Statistics

Summary September 14th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll ger en effektiv och billig metod för att upptäcka zikavirus eller styra mål i mänsklig urin och serum prover eller myggor genom omvänd Transkription loop-medierad isotermiska amplifiering (RT-lampa). Denna metod kräver inte RNA isolering och kan göras inom 30 min.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter