Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Visualisere effekten av plantevernmidler mot sykdom vektor Mosquitoes innen
 
Click here for the English version

Visualisere effekten av plantevernmidler mot sykdom vektor Mosquitoes innen

Article doi: 10.3791/58440
March 16th, 2019

Summary March 16th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Effekten av folkehelsen plantevernmidler målretting ordensforstyrrelser og sykdom-vector insekter er ikke ensartet over forskjellige økologiske soner. Her presenterer vi et system av teknikker bruker fange vektor insekter som voktere for plantevernmidler effekt for å utlede elektroniske kart støtter standard evalueringen av plantevernmidler over flere miljøer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter