Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En visning av sine egne
 
Click here for the English version

En visning av sine egne: fange egosentriske visningen av spedbarn og småbarn med leder-montert kamera

Article doi: 10.3791/58445
October 5th, 2018

Summary October 5th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Spedbarn og småbarn se verden på en annen måte fra sine foreldre. Leder-montert kamera mekanisme medgjørlig å forstå spedbarn visuelle miljøet. Denne protokollen gir veiledende prinsipper for eksperimenter i hjemmet eller laboratorium for å fange egosentriske visningen for småbarn og spedbarn.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter