Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En vy av sina egna
 
Click here for the English version

En vy av sina egna: fånga den egocentriska vyn av spädbarn och småbarn med huvud-monterad kameror

Article doi: 10.3791/58445
October 5th, 2018

Summary October 5th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Spädbarn och småbarn se världen på ett fundamentalt annorlunda sätt från sina föräldrar. Huvud-monterad kameror ger en lätthanterlig mekanism för att förstå den begynna visuella miljön. Detta protokoll ger vägledande principer för experiment hemma eller på laboratorium för att fånga den egocentriska vyn av småbarn och spädbarn.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter