Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Användning av elektron paramagnetiska resonans i biologiska prover vid omgivningstemperatur och 77 K
 

Användning av elektron paramagnetiska resonans i biologiska prover vid omgivningstemperatur och 77 K

Article doi: 10.3791/58461
January 11th, 2019

Summary January 11th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektronspektroskopi paramagnetiska resonans (EPR) är en entydig metod för att mäta fria radikaler. Användningen av selektiva spin sonder möjliggör detektering av fria radikaler i olika cellulära fack. Vi presenterar en praktisk och effektiv metod för att samla in biologiska prov som underlättar att behandla, lagra och överföra prover för EPR mätningar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter