Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Intrakraniell farmakoterapi och smärta analyser hos gnagare
 

Intrakraniell farmakoterapi och smärta analyser hos gnagare

Article doi: 10.3791/58473
April 9th, 2019

Summary April 9th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utföra intrakraniell farmakologiska experiment följt av smärta beteende analyser hos gnagare. Detta protokoll tillåter forskare att leverera molekylära och cellulära mål i hjärnan, för farmakologiska agenter i behandling av smärta.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter