Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Syngena mus B-cells lymfom modell för preklinisk utvärdering av CD19 CAR T-celler
 

Syngena mus B-cells lymfom modell för preklinisk utvärdering av CD19 CAR T-celler

Article doi: 10.3791/58492
October 16th, 2018

Summary October 16th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för produktion och prekliniska test av murina CD19 CAR T-celler av retrovirala transduktion och utilization som en terapi mot etablerade syngena A20 B-cells lymfom hos BALB/c-möss med eller utan lymphodepleting förkonditionering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter