Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fasta fasen syntes av [4.4] gröna Oximes
 
Click here for the English version

Fasta fasen syntes av [4.4] gröna Oximes

Article DOI: 10.3791/58508-v
February 6th, 2019

Chapters

Summary February 6th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att demonstrera en effektiv metod för syntesen av gröna föreningar. Den fem-stegs processen använder fasta fasen syntes och regenererande Michael linker strategier. Generellt svårt att syntetisera, presenterar vi en anpassningsbar metod för syntesen av gröna molekyler annars otillgängliga för andra moderna metoder.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter