Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Provtagning jordar i en heterogen forskning tomt
 
Click here for the English version

Provtagning jordar i en heterogen forskning tomt

Article doi: 10.3791/58519
January 7th, 2019

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den traditionella jord-acceptansprovning bestämmer antalet jordprover godtyckligt. Här, erbjuder vi en enkel men ändå effektiv klustrade jord-provtagning design att demonstrera jord rumslig heterogenitet och kvantitativt bestämma antalet jordprover som krävs och den associera provtagning noggrannheten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter