Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Strukturella studier av makromolekyler i lösningen med små Angle X-Ray Scattering
 
Click here for the English version

Strukturella studier av makromolekyler i lösningen med små Angle X-Ray Scattering

Article doi: 10.3791/58538
November 5th, 2018

Summary November 5th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi hur små Angle X-Ray Scattering (SAXS) kan utnyttjas för att få information på lågupplösta kuvert som representerar de makromolekylära strukturerna. När den används tillsammans med högupplösta strukturella tekniker såsom röntgenkristallografi och kärnmagnetisk resonans, kan SAXS ge detaljerade inblickar i flera domäner proteiner och makromolekylärt komplex i-lösning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter